Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Tag: szkolenia

Druki do pobrania

  Pobierz: WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE (Fundusz Pracy)   WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS - PROGRAM POWER (dla osób do 29 roku życia)
  WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS - PROGRAM WRPO (dla osób powyżej 30 roku życia)   Załączniki do wniosków: - załącznik nr 1 - Deklaracja pracodawcy o zagwarantowaniu zatrudnienia po szkoleniu - załącznik nr 2 - Pismo wskazujące celowość skierowania na szkolenie - załącznik nr 3 - Informacje o wybranym przez siebie szkoleniu   WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE GRUPOWE (Fundusz Pracy)                   więcej

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przeprowadzane są w Klubie Pracy przez Lidera Klubu Pracy. Szkolenia przeznaczone są dla bezrobotnych lub poszukujących pracy którzy: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy poprzedza rozmowa wstępna lub porada indywidualna w wyniku której doradca zawodowy wydaje opinię o celowości uczestniczenia bezrobotnego lub poszukującego pracy w szkoleniu. Bezrobotny lub poszukujący pracy może zostać skierowany na szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy nie częściej niż raz na dwa lata. Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 14 osób. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia rekomendowany przez ministra. Szkolenie trwa przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części: 40 godz. zajęć teoretycznych, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych, 15 godz. zajęć praktycznych, realizowanych w ciągu 5 kolejnych dni roboczych Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. [start][koniec]
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 315) . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 314). więcej

Pożyczka na sfinansowanie szkolenia

Starosta może, osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wysokość pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Wypłata pożyczki może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki nie spłaconej w terminie. [start][koniec]
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 315). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 314). więcej

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenie oznacza  pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij