Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Tag: finansowanie

Pożyczka na sfinansowanie szkolenia

Starosta może, osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wysokość pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Wypłata pożyczki może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki nie spłaconej w terminie. [start][koniec]
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 315). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 314). więcej

Finansowanie kosztów egzaminów lub licencji

Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie powyższych kosztów może nastąpić jeśli bezrobotny uprawdopodobni że, zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta zawiera umowę z bezrobotnym na sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji. [start][koniec]
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 315) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 314). więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij