Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Tag: dokumenty

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

  Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia wymaganych dokumentów, oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy. Na postawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012 poz. 1299) osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracj: 1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości (np. paszport lub książeczka wojskowa wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie działania urzędu i nr ewidencyjnym PESEL), 2) świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy: Zaświadczenie o okresie zatrudnienia na niepełen wymiar czasu pracy i wysokości comiesięcznego wynagrodzenia z wykazaną podstawą opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Umowy zlecenie/o dzieło z rachunkiem/ami rozliczającym/i lub zaświadczenie o okresie wykonywania innej pracy zarobkowej i wysokości comiesięcznego wynagrodzenia z informacją o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalność gospodarczej, w przypadku, gdy była prowadzona działalność lub jest zawieszona,  Książeczka Wojskowa, Zaświadczenie wykazujące okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,  Zaświadczenie z ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy o okresie i rodzaju pobieranego świadczenia, Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (wraz z wykazem zarobków w przypadku zatrudnienia w trakcie pozbawienia wolności) (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny), 4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje,  5) inne dokumenty: W przypadku którym istnieje prawdopodobieństwo nabycia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych -  numer konta bankowego, W przypadku chęci zgłoszenia członka/ów rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy przedstawić  numerem PESEL członka rodziny. Uwaga! Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów.   więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij