Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenie oznacza  pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.   

Głównym celem szkolenia jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
 3. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 4. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie


Osoby uprawnione do szkoleń:

 1. osoby bezrobotne
 2. osoby pracujące, zarejestrowane w PUP, w wieku 45 lat i więcej
 3. osoby poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione w przedsiębiorstwie będącym w stanie upadłości lub likwidacji,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • otrzymują górnicze świadczenia socjalne,
  • uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub współmałżonek rolnika,
  • otrzymują świadczenia szkoleniowe w ramach zwolnień monitorowanych.

 

Czas trwania szkoleń:

Szkolenia mogą trwać:

 • do 6 miesięcy
 • do 12 miesięcy - w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie lub w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych
 • do 24 miesięcy w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych, w sytuacjach       uzasadnionych programem szkolenia


Uprawnienia osób odbywających szkolenia:


Dla osób bezrobotnych:

 1. stypendium szkoleniowe. Jeżeli szkolenie trwa nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, przysługuje stypendium w wysokości:
  • 100% zasiłku miesięcznie, lub
  • 120% zasiłku miesięcznie dla bezrobotnych:
   • posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe, lub
   • bez kwalifikacji zawodowych
   • powyżej 50 roku życia, lub
   • z prawem do zasiłku,
  • W przypadku szkolenia trwającego krócej niż 150 godz. miesięcznie wysokość stypendium oblicza się proporcjonalnie do liczby rzeczywiście odbytych godzin szkolenia.
 2. zwrot kosztów przejazdu z tytułu przejazdu na szkolenia
 3. w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia osoba bezrobotna ma prawo do jego ukończenia oraz do stypendium w wysokości 20% zasiłku, do czasu jego zakończenia. 

 

Dla osób poszukujących pracy:

 1. zwrot kosztów przejazdu z tytułu przejazdu na szkolenia,
 2. stypendium szkoleniowe nie przysługuje.


Formy organizowania szkoleń:

Szkolenia indywidualne - skierowanie bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie nastąpi jeżeli uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej . Koszt tego szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenia grupowe - realizowane zgodnie z planem szkoleń, opracowanym na podstawie wyników  badań, analiz i prognoz na lokalnym rynku pracy, ilości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców.  

Osoba uprawniona do odbywania szkolenia może je odbyć nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.


Koszty szkolenia z tytułu skierowania osoby uprawnionej na szkolenie:

 1. Uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej,
 2. Koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku osób nie posiadających prawa do stypendium),
 3. Koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,
 4. Koszt niezbędnych badań lekarskich,
 5. Koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie  określonych uprawnień zawodowych.

 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 315)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 47, poz. 314).  

 

Dodatkowe informacje:

Regulamin kierowania na szkolenia

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Finansowanie kosztów egzaminów lub licencji  
  
Studia podyplomowe 


Druki do pobrania

 

Rejestr instytucji szkoleniowych znajdziesz na stronie:

www.ris.praca.gov.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij