Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w okresie: 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 3 116 286,68 zł, w tym: w roku 2019 – 1 323 352,40 zł, w roku 2020 – 1 792 934,28 zł (poziom finansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi: 84,28% wkład UE; 15,72% kwota w części wkładu krajowego)

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia z terenu powiatu gostyńskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje,
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w  trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych.

Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do trzech grup priorytetowych:

 • osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi
  są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osób o niskich kwalifikacjach (osoby o niskich kwalifikacjach są to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (szkoła podstawowa, gimnazjum, LO, LP, Technikum, Uzupełniające LO, Technikum Uzupełniające, ZSZ). ISCED - International Standard Classification of Education)
 • osób niepełnosprawnych.


W projekcie wezmą udział 304 osoby, w tym 179 kobiet i 125 mężczyzn. 


W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • staże dla 126 os. (105K, 21M)
 • szkolenia dla 96 os. (39K, 57M)
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 82 os. (35K, 47M)

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

 • min. 70 os. długotrwale bezrobotnych
 • min. 70 os. o niskich kwalifikacjach
 • min. 1 os. niepełnosprawną

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń pok. 210 lub pod wskazanymi niżej numerami telefonów:

Staże:

- Małgorzata Kaźmierczak, tel. 65 572 33 67 wew. 33, pok. 209

Szkolenia:

- Maciej Berus, tel. 65 572 33 67 wew. 35, pok. 307

- Agnieszka Danek, tel. 65 572 33 67 wew. 34, pok. 307

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

- Tomasz Marciniak, tel. 65 572 33 67 wew. 32, pok. 211

- Natalia Twardowska, tel. 65 572 33 67 wew. 32, pok. 211

Osoby spełniające ww. kryteria oraz zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się od stycznia 2019 r. bezpośrednio do osób zajmujących się poszczególnymi formami wsparcia.

Koordynator projektu – Paulina Dudek,  tel. 65 572 33 67 wew. 40.

 

Plakat informacyjny

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij