Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W 2018 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że rozpoczął realizację IV edycji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje,
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w  trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych.

Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do trzech grup priorytetowych:

 • osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osób o niskich kwalifikacjach (osoby o niskich kwalifikacjach są to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (szkoła podstawowa, gimnazjum, LO, LP, Technikum, Uzupełniające LO, Technikum Uzupełniające, ZSZ). ISCED - International Standard Classification of Education)
 • osób niepełnosprawnych.


W projekcie weźmie udział 238 osób, w tym 127 kobiet i 111 mężczyzn. 


W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • staże dla 113 os. (82K, 31M)
 • szkolenia dla 75 os. (24K, 51M)
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 42 os. (18K, 24M)
 • bony na zasiedlenie dla 8 os. (3K, 5M)

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

 • 50 os. długotrwale bezrobotnych
 • 37 os. o niskich kwalifikacjach
 • 1 os. niepełnosprawną

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 2 433 361,61 zł, w tym: w roku 2018 – 1 871 816,62 zł, w roku 2019 – 561 544,99 zł (poziom finansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi: 84,28% wkład UE; 15,72% kwota w części wkładu krajowego)

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń pok. 10 lub pod n/w numerami telefonów:

Staże - pok. 9
- Małgorzata Kaźmierczak              tel. 65 572 33 67 wew. 33

Szkolenia - pok. 12
- Maciej Berus                              tel. 65 572 33 67 wew. 35

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - pok. 11
- Tomasz Marciniak                       tel. 65 572 33 67 wew. 32

Bony na zasiedlenie - pok. 9
- Marlena Radoła                           tel. 65 572 33 67 wew. 29

Osoby spełniające w/w kryteria oraz zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do osób zajmujących się poszczególnymi formami wsparcia.

Koordynator projektu – Paulina Dudek,  tel. 65 572 33 67 wew. 40.

PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij