Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH II WJO Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ

Gostyń dn. 19.06.2018r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zamówienie publiczne od 20 do 50 tys. PLN netto), Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu , informuje, że do dnia 15.06.2018r. do godz. 15.00  wpłynęły do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 2 oferty dotyczące możliwości realizacji usługi szkoleniowej – Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych II WJO z wymianą butli gazowej dla 6 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (IV)”współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

 

Oferty na realizację w/w usługi szkoleniowej złożyły firmy:

  1. „PRIMUS” Krzysztof Krzysztofiak, ul. Kopernika 2c/6, 64-500 Szamotuły;
  2. ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń.

 

W oparciu o kryteria oceny określone w zapytaniu ofertowym złożone oferty uzyskały następującą ilość punktów:  

  1. „PRIMUS” Krzysztof Krzysztofiak, ul. Kopernika 2c/6, 64-500 Szamotuły – 85,61 pkt.
  2. ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń –

84,67 pkt.

 

W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

„PRIMUS” Krzysztof Krzysztofiak

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij