Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA - PRAWO JAZDY KAT. C I KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA DLA KAT. C

                                        Gostyń dn. 11.06.2018r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zamówienie publiczne od 20 do 50 tys. PLN netto), Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu , informuje, że do dnia 08.06.2018r. do godz. 15.00  wpłynęły do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 2 oferty dotyczące możliwości realizacji usługi szkoleniowej - Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. C dla 1 osoby bezrobotnej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)” współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty na realizację w/w usługi szkoleniowej złożyły firmy:

  1. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gostyniu ul. Wrocławska 45A, 63-800 Gostyń;
  2. ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń.

 

W oparciu o kryteria oceny określone w zapytaniu ofertowym złożone oferty uzyskały następującą ilość punktów:   

  1. ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń – 100,00 pkt.
  2. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gostyniu ul. Wrocławska 45A, 63-800 Gostyń – 92,17 pkt.

 

W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij