Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Szkolenie komputerowe - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza instytucje szkoleniowe, do składania propozycji szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia komputerowego umożliwiającego uzyskanie - Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL Base) – podstawowy, dla 10 osób.

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (III)”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Sugerowany wymiar godzinowy szkolenia: 60-80 godzin zegarowych

 

Zalecany termin odbywania się zajęć: dni robocze od poniedziałku  do piątku od 08:00 do 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie przekroczy 8 godzin zegarowych dziennie, a tygodniowo obejmować będzie przeciętnie nie mniej niż 25 godz. zegarowych i nie więcej niż 40 godzin zegarowych zajęć szkoleniowych.

 

Godzina zegarowa praktyczna szkolenia powinna liczyć 60 minut, a godzina zegarowa teoretyczna szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy.

 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić uczestnikom co najmniej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667) zawierające:

 • numer z rejestru
 • imię i nazwisko uczestnika oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
 • formę i nazwę szkolenia,
 • okres trwania szkolenia,
 • miejsce i datę wydania zaświadczenia,
 • tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
 • podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone w systemie stacjonarnym

 

W cenę szkolenia należy wliczyć:

 • zimne i ciepłe napoje oraz ciastka dla uczestników
 • materiały szkoleniowe dla uczestników (podręcznik, notes, długopis, teczka, materiały dydaktyczne ze szkolenia, itp.)
 • koszty przystąpienia uczestnika do egzaminu,
 • koszty certyfikatu.

 

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program szkolenia zawierający zagadnienia z zakresu:

 • Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1)
 • Podstawy pracy w sieci (BASE – B2),
 • Przetwarzanie tekstów (BASE – B3),
 • Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4).

 

Po zakończeniu modułów szkoleniowych Wykonawca winien zapewnić uczestnikowi szkolenia przystąpienie do egzaminu z wszystkich modułów ECDL BASE, który musi zostać przeprowadzony zgodnie z zasadami administratora standardu ECDL w Polsce, tj. Polskiego Towarzystwa Informatycznego i działającego przy nim Polskiego Biura ECDL.
W cenę szkolenia należy wliczyć koszt ww. egzaminów.

 

Wykonawca musi zapewnić:

 • materiały i urządzenia do przeprowadzenia kursu - komputery z odpowiednim oprogramowaniem w liczbie równej liczbie uczestników kursu,
 • wykładowcę – osoba ta powinna posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 • salę wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym

 

Okres, w którym powinno zostać przeprowadzone szkolenie: 13-30 listopada 2017

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane bez stosowania przepisów w/w ustawy

 

Propozycje przeprowadzenia szkolenia proszę składać na załączonym formularzu propozycji szkoleniowej wraz z programem szkolenia opracowanym z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, który musi zawierać:

 • nazwę i zakres szkolenia,
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
 • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
 • cele szkolenia,
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
 • opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 • przewidziane sprawdziany i egzaminy.

 

Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 65 572 33 67/68 wew. 35

 

Propozycje szkoleniowe można składać: pocztą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu lub w pokoju nr 12 II pietro, w terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 15:00

 

Druk propozycji szkoleniowej

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij