Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Program Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Podstawa prawna: art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowani są bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa
w przepisach o pomocy społecznej.

Program Aktywizacja i Integracja składa się z dwóch bloków:

I Blok AKTYWIZACJA – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a, w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Głównym celem prac jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia i kształtowanie postawy odpowiedzialności za powierzone zadania.

II Blok INTEGRACJA – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej (zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Blok Integracja zakłada czynny udział w grupowych spotkaniach oraz warsztatach w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Wiedza i wsparcie przekazane na spotkaniach bezrobotnym powinny rozwinąć w nich umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości, rozwiązywania problemów i konfliktów w życiu i pracy. Nabyte cechy pozwolą wejść i poruszać się po rynku pracy oraz rozwinąć aktywność i samodzielność życiową i społeczną.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

Program Aktywizacja i Integracja jest finansowany ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy w wysokości:

 

 

Stawka za godzinę prac społecznie użytecznych /zł/

Ilość godzin w miesiącu prac społecznie użytecznych

Liczba miesięcy prac społecznie użytecznych /m-c/

Koszt prac społecznie użytecznych
przez 2 miesiące

Powiatowy Urząd Pracy finansuje 60% (z kwoty 8,10 zł/ 1osobę)

4,86

40

2

388,80

Gmina finansuje 40% (z kwoty 8,10 zł/ 1 osobę)

3,24

40

2

259,20

RAZEM

8,10

40

2

648,00

 

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy może:

- podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy;

- skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, do zatrudnienia wspieranego
u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych;

 - ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania
i przedstawić bezrobotnemu propozycje pomocy określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 W okresie udziału bezrobotnego w Programie Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Informacji udziela: Paulina Dudek – specjalista ds. programów, tel. 65 572 33 67-68 wew.29

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij