Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia - 30.06.2015 godz. 15:00

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że nadal jest prowadzony nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby młode w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).

 

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – studia dzienne),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom bezrobotnym w wieku 18-29 lat z tzw. kategorii NEET spełniającym jednocześnie jedną z poniższych kategorii:

  • osoby długotrwale bezrobotne (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

lub

  •  osoby niepełnosprawne

 

W ramach projektu planowane jest przydzielenie środków dla 50 osób (16 kobiet, 34 mężczyzn)

 

U W A G A!!!

Ze względu na większą niż przewidywano liczbę złożonych przez kobiety wniosków, PUP w Gostyniu informuje, że wnioski o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą w chwili obecnej składać wyłącznie mężczyźni.

 

Termin zakończenia naboru: 30 czerwca 2015 r. o godz. 15:00.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby nie spełniające w/w kryteriów mogą skladać wnioski o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, które będą rozpatrywane po otrzymaniu kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij