Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

O pożyczkę mogą ubiegać się :

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studenci ostatniego roku studiów.


Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa    Krajowego (http://www.bgk.com.pl).

Aby otrzymać pożyczkę, należy skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie.
Województwo Wielkopolskie – pośrednik finansowy:
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (ECDF),
tel. 61 835 00 98; e-mail: pozyczki@ecdf.pl

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać udzielona osobom:

 • niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • niezatrudnionym oraz niewykonującym innej pracy zarobkowej;
 • nieprowadzącym działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.

 

Podstawowe zasady ubiegania się i uzyskania pożyczki

 • pożyczka jest udzielana na podstawie umowy na wniosek osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 20- krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia
 • oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,25  stopy redyskonta weksli  przyjmowanych przez NBP
 • okres spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z  karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane
  przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej,
 • formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek  jest weksel własny
  in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej
  i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.
 • możliwość sfinansowania usług doradczych i szkoleniowych osobom, którym udzielono pożyczki
  na podjęcie działalności gospodarczej.
 • pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe, są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij