Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 12.02.2018r. do 23.02.2018. w godzinach pracy Urzędu.


 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru wniosków niezwłocznie po przekroczeniu limitu środków.

Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

 1. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kwalifikacji i umiejętności nieadekwatnych do wymagań konkurencyjnego rynku pracy, tj.:

  - niedopasowania wykształcenia do potrzeb aktualnego rynku pracy, dezaktualizacji wiedzy, umiejętności, uprawnień;

  -  konieczności dostosowania wiedzy, umiejętności, uprawnień do potrzeb nowych technologii.

 2. O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu gostyńskiego, spełniający warunki do objęcia pomocą de minimis.

 3. Pracodawcy spełniający ww. warunki mogą ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla swoich pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 4. O środki na kształcenie ustawiczne mogą ubiegać się również pracodawcy spełniający powyższe wymagania, zainteresowani podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych.


Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy**;

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*wykaz zawodów deficytowych w powiecie gostyńskim i województwie wielkopolskim dostępny
jest na stronie https://barometrzawodow.pl/

** w punkcie tym należy udowodnić, iż w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź
w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy. Wsparciem w ramach priorytetu 2 można objąć jedynie pracowników, którzy w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy

 

UWAGA!

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Gostyń uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania
  ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych
  na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej
  ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

Ponadto w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców zatrudniających osoby kierowane na szkolenia w ramach KFS-u co najmniej  od 1 stycznia 2018 roku w pełnym wymiarze czasu pracy i nie korzystających ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku ubiegłym.

 

Środki będą przyznawane zgodnie z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy
w Gostyniu określającym zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
.

Obowiązujący Wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny
jest poniżej.

 

Miejsce składania wniosków: siedziba PUP w Gostyniu, pok. 206 ( I piętro)

 Informacja telefoniczna: 65 572 33 67 wew. 12

 

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Regulamin określający zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Formularz informacji dot. ubiegania się o pomoc de minimis

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij