Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Informacja o realizowanym w 2015 roku projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (I)”

                                     

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że w roku 2015 realizowany jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w  trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych.

Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do dwóch grup priorytetowych:

  • osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
  • osób niepełnosprawnych

W ramach projektu proponujemy następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

  • staże dla 166 osób
  • szkolenia (grupowe i indywidualne łącznie dla 20 osób)
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób


Łącznie w projekcie weźmie udział: 236 osób (134K, 102M)

Łączna wartość projektu na rok 2015: 1 869 400 zł

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń pok. 11 lub pod n/w numerami telefonów:

Staże - pok. 11
- Małgorzata Kaźmierczak              tel. 65 572-33-67 wew. 33

Szkolenia - pok. 12
- Marzena Szymkowiak                 tel. 65 572-33-67 wew. 34
- Maciej Berus                              tel. 65 572-33-67 wew. 35

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - pok. 11
- Małgorzata Petrow, Anna Stankiewicz, tel. 65 572-33-67 wew. 32

Osoby spełniające w/w kryteria oraz zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są
o zgłaszanie się bezpośrednio do osób zajmujących się poszczególnymi formami wsparcia.

O naborze wniosków do poszczególnych form wsparcia będziemy informować w odrębnych ogłoszeniach zamieszczanych na stronie internetowej urzędu.

Koordynator projektu - Małgorzata Petrow,  tel. 65 572-33-67 wew. 32

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij