Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 18-29 lat finansowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (I)” - od 04.05.2015 r.

                             

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.

Termin naboru: od 04.05.2015 r. do odwołania

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na staż może być skierowana wyłącznie osoba młoda w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotna (dla której został ustalony II profil pomocy).

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – studia dzienne),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Na staż będą kierowane w pierwszej kolejności osoby w wieku 18-29 lat z tzw. kategorii NEET spełniające jednocześnie jedną z poniższych kategorii:

  • osoby długotrwale bezrobotne (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

lub

  •  osoby niepełnosprawne

 

Po zakwalifikowaniu wystarczającej liczby osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych do projektu będą przyjmowane pozostałe osoby będące w wieku 18-29 lat nie posiadające statusu osoby długotrwale bezrobotnej oraz nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności

Liczba staży: dla 166 osób bezrobotnych

Okres trwania stażu: od 5 do 8 miesięcy

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:
• przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek, załącznik 1- program stażu)
zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonej umowie stażowej.

Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Kaźmierczak – Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Pok. 11, tel. 65 572-33-67 wew. 33

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij