Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach projektu "Zainwestuj w siebie!"

OGŁOSZENIE
z dnia 03.01.2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że od dnia 03.01.2014 r. do odwołania, rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.

Nabór prowadzony będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt pn. "Zainwestuj w siebie!" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych).

U W A G A !!!

Na staż może być skierowana wyłącznie osoba bezrobotna spełniająca podstawowy warunek ubiegania się o staż tj. będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 i 53 ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (treść ustawy)

oraz

spełniającą jednocześnie jedno z poniższych kryteriów ustalonych zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, tj:

W projekcie mogą wziąć udział:

  • osoby młode poniżej 25 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyła 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin)), w tym młodzież NEET (NEET - młodzież zarejestrowana krócej niż 4 miesiące, nie uczącą się i nie podnosząca swoich kwalifikacji),
  • osoby powyżej 50 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która
    w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie miała ukończone 50 lat),
  • osoby niepełnosprawne (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która na dzień przystąpienia do projektu, tj. dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie, posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
  • osoby figurujące w rejestrze powiatowego urzędu pracy, które uprzednio, przed dniem 01.01.2013 r., utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

      W projekcie będą mogły również wziąć udział:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby w wieku 26-30 lat (osoby do 30 roku życia to osoby bezrobotne będące w rejestrze PUP w Gostyniu, które w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyły 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)),
  • oraz nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup docelowych (tj. osoby w wieku 31-49 lat nie posiadające statusu osoby długotrwale bezrobotnej oraz nie posiadające aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) jednakże liczba tych osób będzie ograniczona.

 

Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 11

Dokumenty do pobrania: (regulamin, wniosek i załączniki) można pobrać w siedzibie PUP w Gostyniu pok.11 oraz ze strony www.pup.gostyn.pl (Menu górne Dla pracodawców i przedsiębiorców / Menu boczne Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Staże /Regulamin i Rozporządzenie oraz Druki do pobrania).

Ważne!!! Należy pobrać komplet dokumentów dotyczący naboru ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak tel. 65 572-33-67 wew.33

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij