Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

1. Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2. Pozyskaniu ofert pracy;

3. Upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

4. Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

5. Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

6. Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

7. Współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

8. Informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;

Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, które zawarły umowy ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy realizują wyłącznie przez siec EURES.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

1. Dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców; 2. Dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;

3. Równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

4. Jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 Bezrobotnemu lub poszukującemu pracy u pośrednika zostanie przedstawiona:

1. Propozycja odpowiedniej pracy i skierowanie do niej;

2. Propozycja i skierowanie do doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego i lidera klubu pracy;

3. W przypadku braku propozycji odpowiedniej pracy poinformowanie o sposobach i możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy;

4. Informacja o prawach i obowiązkach bezrobotnego m.in. obowiązek stawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, zgłaszania się do pracodawcy w terminie i miejscu wskazanym w skierowaniu do pracy;

5. Informacja o prawnych konsekwencjach niestawiennictwa u pracodawcy i w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie;

6. Informacja o prawnych konsekwencjach wynikających z art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. Nr 149 z późn. zm.);

7. Informacja o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij