Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

ABC pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca poszukujący pracowników do swojej firmy, może skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa pracy prowadzonego przez powiatowe urzędy pracy. Pomagamy zaspokoić potrzeby  pracodawców w  zakresie   zatrudnienia,  wykorzystując  największą  bazę  danych  o kandydatach na pracowników.
 
Pośrednicy pracy prowadzą wstępną weryfikację kandydatów. Osoby spełniające wymogi zawarte      w ofercie pracy są kierowane do wskazanej przez pracodawcę osoby, w uzgodnionym miejscu i czasie, w celu przeprowadzenia ostatecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję o wyborze pracownika podejmuje pracodawca.
 
Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wpisuje w skierowaniu informacje o jej przebiegu (zatrudnieniu kandydata, odmowie przez kandydata przyjęcia propozycji pracy, nie spełnianiu oczekiwań pracodawcy).
 
W sytuacji, gdy pracodawca oczekuje spotkania z większą grupą bezrobotnych posiadających określone kwalifikacje, możemy zorganizować giełdę pracy w zależności od potrzeb tego pracodawcy, na terenie powiatowego urzędu pracy lub w siedzibie firmy.
 
W celu sprawnej i skutecznej realizacji oferty pracy prosimy o prawidłowe i czytelne wypełnienie zgłoszenia oferty pracy dostępnego w zakladce druki do pobrania. Przyjęcie zgłoszenia oferty pracy może nastąpić osobiście, mailem bądź faxem.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 149 z późn. zm.).

 
 
 
FORMY POŚREDNICTWA PRACY
Pośrednictwo pracy prowadzone jest w nastepujących formach:
 
Pośrednictwo w formie zamkniętych ofert pracy - niezawierające danych umożliwiających identyfikacje pracodawcy - informacje o ofertach pracy podane do publicznej wiadomości nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając kartę referencyjną. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.
 
Pośrednictwo w formie otwartych ofert pracy - zawierające dane umożliwiające identyfikację pracodawcy - polega na udostępnieniu informacji o ofertach pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednictwa pracy w PUP, nie muszą to być osoby bezrobotne. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania do pracy i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Giełda pracy - stosowana w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. PUP dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

Targi pracy - spotkania trwające dzień lub dwa, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu. PUP wspólnie z pracodawcami organizuje miejsca targów, rozpowszechnia informacje o targach i ew. umieszcza oferty w okazjonalnym katalogu, a pracodawca organizuje własne stanowisko i zapewnia jego obsługę oraz informuje PUP o zatrudnieniu bezrobotnych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij