Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Informacja-Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

W związku z dużą liczbą składanych wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, informuje że limit środków przeznaczonych na wypłatę dotacji w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zaplanowano wypłatę środków dla 42 osób (w tym 18 kobiet, 24 mężczyzn), w przypadku mężczyzn został wykorzystany. PUP dysponuje w chwili obecnej w ramach w/w projektu środkami dla 6 kobiet poniżej 29 roku życia.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w  trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych).

  Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (IV)"w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jestzwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Gostyniu, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
  • osoby powyżej 50 roku życia.

Wramach w/w projektu założono wypłatę środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (w tym 18 kobiet , 42 mężczyzn).

W chwili obecnej PUP dysponuje w ramach w/w projektu środkami dla  9 kobiet i 30 mężczyzn, spełniających  w/w kryteria.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij