Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Nabór wniosków dla osób do 29 roku życia o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - od 11.05.2015 r.

                           

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Termin naboru: od 11.05.2015 r. do odwołania

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski moga składać wyłącznie osoby młode w wieku 18 - 29 lat z tzw. kategorii NEET zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy).

Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje,
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – studia dzienne),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom bezrobotnym w wieku 18-29 lat z tzw. kategorii NEET spełniającym jednocześnie jedną z poniższych kategorii:

  • osoby długotrwale bezrobotne (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

lub

  •  osoby niepełnosprawne

 

Po zakwalifikowaniu wystarczającej liczby osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych do projektu będą przyjmowane pozostałe osoby będące w wieku 18-29 lat nie posiadające statusu osoby długotrwale bezrobotnej oraz nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

Liczba dotacji: dla 50 osób bezrobotnych

Kwota dofinansowania: max 16.000 złotych

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:
• przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek i załączniki)
Uwaga! należy pobrać dokumenty dotyczące naboru z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (I)”

Szczegółowych informacji udziela:
pok. 11 - Małgorzata Petrow, Anna Stankiewicz, tel. 65 572-33-67 wew. 32.

PLAKAT INFORMACYJNY - PLAKAT

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij