Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-67, (65) 572-33-68 fax: (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 21.08.2017r. do 25.08.2017r. w godzinach pracy Urzędu.


 Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru wniosków niezwłocznie po przekroczeniu limitu.

Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

 1. O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu gostyńskiego, spełniający warunki do objęcia pomocą de minimis.
 2. Pracodawcy spełniający ww. warunki mogą ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla swoich pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 3. O środki na kształcenie ustawiczne mogą ubiegać się również pracodawcy spełniający powyższe wymagania, zainteresowani podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych.


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku (limit podstawowy):

 

1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna*;

2. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych**;

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

oraz

priorytety wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób nie posiadających pełnych kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978)

 

*aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD: (szczegóły w załączniku)

**wykaz zawodów deficytowych w powiecie gostyńskim i województwie wielkopolskim dostępny
jest na stronie https://barometrzawodow.pl/

UWAGA!

Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów ministra (limit podstawowy) i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Gostyń uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
  z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

Ponadto w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców zatrudniających osoby kierowane na szkolenia w ramach KFS-u co najmniej od 1 stycznia 2017 roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Środki będą przyznawane zgodnie z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu określającym zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Obowiązujący Wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny jest poniżej.

 

Miejsce składania wniosków: siedziba PUP w Gostyniu, pok. 6 ( I piętro)

 Informacja telefoniczna: 65 572 33 67 wew. 12

 

Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia ustawicznego

Regulamin okreslajacy zasady przyznawania srodkow z KFS 2017r.

Wyjasnienia do priorytetu 1 KFS

Formularz informacji  dot. ubiegania sie o pomoc de minimis

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij