Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200 , 63-800 Gostyń tel. (65) 572-33-68, (65) 572-30-78 (65) 572-33-67 e-mail: pogo@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

2014 rok

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach projektu "Zainwestuj w siebie!"

  OGŁOSZENIE
z dnia 17.02.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że od dnia 03.03.2014 r. do odwołania, rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór prowadzony będzie  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt pn. "Zainwestuj w siebie!" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych). Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, w projekcie mogą wziąć udział: osoby młode poniżej 25 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyła 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin)), w tym młodzież NEET (NEET - młodzież zarejestrowana krócej niż 4 miesiące, nie uczącą się i nie podnosząca swoich kwalifikacji), osoby powyżej 50 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która
w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie miała ukończone 50 lat), osoby niepełnosprawne (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która na dzień przystąpienia do projektu, tj. dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie, posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), osoby figurujące w rejestrze powiatowego urzędu pracy, które uprzednio, przed dniem 01.01.2013 r., utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.   W projekcie będą mogły również wziąć udział: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 26-30 lat (osoby do 30 roku życia to osoby bezrobotne będące w rejestrze PUP w Gostyniu, które w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyły 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)), oraz nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup docelowych (tj. osoby w wieku 31-49 lat nie posiadające statusu osoby długotrwale bezrobotnej oraz nie posiadające aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) jednakże liczba tych osób będzie ograniczona. Maksymalna kwota dofinansowania: 21.000 zł Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 11 Dokumenty do pobrania: (regulamin, wniosek i załączniki) można pobrać w siedzibie PUP w Gostyniu pok.11 oraz ze strony www.pup.gostyn.pl (Menu górne Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Menu boczne Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / Regulamin i Rozporządzenie oraz Dokumenty do pobrania). Ważne!!! Należy pobrać komplet dokumentów dotyczący naboru ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Szczegółowych informacji udzielają: Anna Stankiewicz, Małgorzata Petrow tel. 65 572-33-67 wew.32 więcej

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach projektu "Zainwestuj w siebie!"

  OGŁOSZENIE
z dnia 03.01.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że od dnia 03.01.2014 r. do odwołania, rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór prowadzony będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt pn. "Zainwestuj w siebie!" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych). U W A G A !!! Na staż może być skierowana wyłącznie osoba bezrobotna spełniająca podstawowy warunek ubiegania się o staż tj. będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 i 53 ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (treść ustawy) oraz spełniającą jednocześnie jedno z poniższych kryteriów ustalonych zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, tj: W projekcie mogą wziąć udział: osoby młode poniżej 25 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyła 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin)), w tym młodzież NEET (NEET - młodzież zarejestrowana krócej niż 4 miesiące, nie uczącą się i nie podnosząca swoich kwalifikacji), osoby powyżej 50 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która
w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie miała ukończone 50 lat), osoby niepełnosprawne (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która na dzień przystąpienia do projektu, tj. dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie, posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), osoby figurujące w rejestrze powiatowego urzędu pracy, które uprzednio, przed dniem 01.01.2013 r., utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.       W projekcie będą mogły również wziąć udział: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 26-30 lat (osoby do 30 roku życia to osoby bezrobotne będące w rejestrze PUP w Gostyniu, które w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyły 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)), oraz nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup docelowych (tj. osoby w wieku 31-49 lat nie posiadające statusu osoby długotrwale bezrobotnej oraz nie posiadające aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) jednakże liczba tych osób będzie ograniczona.   Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 11 Dokumenty do pobrania: (regulamin, wniosek i załączniki) można pobrać w siedzibie PUP w Gostyniu pok.11 oraz ze strony www.pup.gostyn.pl (Menu górne Dla pracodawców i przedsiębiorców / Menu boczne Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Staże /Regulamin i Rozporządzenie oraz Druki do pobrania). Ważne!!! Należy pobrać komplet dokumentów dotyczący naboru ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak tel. 65 572-33-67 wew.33 więcej

Projekty EFS

  I N F O R M A C JA o planowanej w 2014 r. realizacji projektu
„Zainwestuj w siebie!” Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje o planowanym rozpoczęciu realizacji kolejnej edycji projektu „Zainwestuj w siebie!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.3.). Budżet projektu na rok 2014 - wynosi 3 826 954,30 zł. W ramach w/w środków planowana jest realizacja następujących form wsparcia: - staże, - szkolenia, - jednorazowe środki na otwarcie własnej firmy.   Zgodnie z Planem Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, w projekcie mogą wziąć udział: osoby młode poniżej 25 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyła 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin)), w tym młodzież NEET (NEET - młodzież zarejestrowana krócej niż 4 miesiące, nie uczącą się i nie podnosząca swoich kwalifikacji), osoby powyżej 50 roku życia (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która
w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie miała ukończone 50 lat) osoby niepełnosprawne (osoba bezrobotna będąca w rejestrze PUP w Gostyniu, która na dzień przystąpienia do projektu, tj. dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie, posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) osoby figurujące w rejestrze powiatowego urzędu pracy, które uprzednio, przed dniem 01.01.2013 r., utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.   W projekcie będą mogły również wziąć udział: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 26-30 lat (osoby do 30 roku życia to osoby bezrobotne będące w rejestrze PUP w Gostyniu, które w dniu przystąpienia do projektu, tj. dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie nie ukończyły 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)), oraz nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup docelowych (tj. osoby w wieku 31-49 lat nie posiadające statusu osoby długotrwale bezrobotnej oraz nie posiadające aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) jednakże liczba tych osób będzie ograniczona.   Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych form wsparcia udzielają: Staże           pok. 11 - Małgorzata Kaźmierczak              tel. 65 572-33-67 wew.33,    Szkolenia    pok. 12 - Marzena Szymkowiak                  tel. 65 572-33-67 wew. 34,                                                    - Maciej Berus                    tel. 65 572-33-67 wew. 35                      Jednorazowe środki na otwarcie własnej firmy                          pok. 11 - Anna Stankiewicz, Małgorzata Petrow     tel. 65 572-33-67 wew.32 Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są o zgłaszanie się do pośredników pracy. O naborze wniosków do poszczególnych form wsparcia będziemy informować w odrębnych ogłoszeniach zamieszczanych na stronie internetowej urzędu.   więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij